Bekkenbodem

Urineverlies of zakking

Urineverlies of zakking van blaas, baarmoeder en darm, zijn symptomen die meer en meer gerapporteerd worden naarmate de vrouw ouder wordt. Naast het natuurlijke verouwderingsproces van spieren en steunweefsels is een andere belangrijke risicofactor voor een deficiënte bekkenbodem zwangerschap/bevalling. Vaginaal bevallen van wat zwaardere baby’s (bv soms meer dan 4kg) is een ware uitdaging voor de bekkenbodemspieren.

Stressincontinentie
Urineverlies bij hoesten, lachen of niezen is zeer hinderlijk voor de vrouw. We zien dit ook meer en meer bij jongere patiënten voorkomen. De eerste stap in de behandeling is bekkenbodemkinesietherapie bij een ervaren kinesist(e). Indien dit echter onvoldoende helpt of de patiënte dit niet ziet zitten om dit te volgen, kan er operatief ingegrepen worden. Als er niet alleen urineverlies is, maar ook een zakking van blaas en baarmoeder, wordt eerst een robot UPS ingreep uitgevoerd, wat de stressincontinentie al duidelijk kan verbeteren. Indien dit later niet voldoende blijkt te zijn, of als er geen gecombineerde verzakking is, kan geopteerd worden om een TOT-bandje te plaatsen. Dit is een netje die net onder de plasbuis (urethra) wordt geplaatst, waardoor het urineverlies wordt opgelost. Zowel de robot UPS als de TOT zijn ingrepen die doorgaan via dagziekenhuis.

Bij een verzakking van de blaas of baarmoeder, die ook duidelijk hinderlijke symptomen geeft aan de patiënte, kan tevens een bekkenbodem herstel operatie uitgevoerd worden. Vroeger werd de baarmoder dan via vaginale weg verwijderd en werd de blaas opgenaaid, maar vaak was er behalve de verzakking eigenlijk geen reden om de baarmoeder weg te nemen. Bovendien vinden veel vrouwen dit toch een moeilijke beslisssing om te nemen, waardoor dr. Maene en dr. Bafort op zoek gingen naar een nieuwe techniek. Zo bezochten ze in 10-2022 prof. Cosima Brücker en prof. Dimitrios Bolovis in Nürnberg in Duitsland waar ze de corrigerende UPS-techniek aanleerden met de robot. Via een minimaal invasieve en korte procedure, wordt de baarmoeder of de vaginakoepel terug in de juiste, fysiologische richting geduwd en licht opgehangen via een stevig ligament op de bekkenkam (pectineal ligament). Deze ingreep vermijdt het gebruik van netjes en zorgt toch voor heel goede resultaten en een tevredenheidspercentage van 80%+ bij de patiënten. Bovendien wordt er zo minder drastisch een vaginale hysteretomie uitgevoerd, waardoor patiënten sneller herstellen, sneller terug aan het werk kunnen en er zich minder postoperatieve complicaties voordoen.

Ons team